Sturen op kwaliteit

Het Rijksvastgoedbedrijf wil kwaliteit leveren aan klanten: de gebruikers van de terreinen en gebouwen die we beheren. Om dat te bereiken maken we vooraf duidelijke (contract)afspraken met bedrijven die in opdracht voor ons werken. Tijdens de looptijd van een contract en achteraf houden we in de gaten of voldaan wordt aan de vastgelegde specificaties. Daarvoor passen we Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en Past Performance toe.

Functioneel specificeren

Specificeren is een belangrijke eerste fase bij inkoop en aanbesteding. De functionele specificatie beschrijft de functies die het product of de dienst moet vervullen voor de gebruiker, ofwel: wat moet het product doen? Functionele specificaties zeggen niets over ‘hoe’ deze behoefte moet worden gerealiseerd. De functionele specificatie kan heel algemeen, kort en bondig zijn. Functioneel specificeren stimuleert bedrijven die voor ons werken om zelf de kwaliteit te bewaken.

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Voor toezicht op naleving van contracten werkt het Rijksvastgoedbedrijf met Systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Met SCB sturen we op de contracten op basis van risico’s en vanaf het begin in plaats van dat we achteraf de prestaties controleren. Met SCB bewaakt u als opdrachtnemer zelf of u de werkzaamheden volgens de specificaties realiseert. Hiervoor gebruikt u een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de eisen uit de ISO 9001-norm.  Voor ieder project werkt u dit uit in een kwaliteitsplan. Zo bewaakt u als opdrachtnemer steeds de kwaliteit van uw werk.

Betalingen aan opdrachtnemers en leveranciers moeten rechtmatig zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarom verantwoordelijk om de kwaliteit van inkoop te borgen. Dat vereist dat we het kwaliteitsmanagementsysteem van opdrachtnemers en leveranciers toetsen. Als het nodig is, nemen we maatregelen op basis van de bevindingen. Uiteindelijk leidt SCB tot meer kwaliteit voor de klant.

SCB sluit beter aan bij geïntegreerde contracten op basis van de UAVgc, de Rijksbrede Modelovereenkomst DBFMO Huisvesting 2013 en maincontracting/integraal beheercontracten (IBC). We passen de principes van SCB ook steeds meer toe op andere contractvormen.

Vragen?

Via onderstaand formulier kunt u een vraag stellen over systeemgerichte contractbeheersing (SCB) bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Past Performance

Het Rijksvastgoedbedrijf beoordeelt de werkwijze van opdrachtnemers. Voor de beoordeling gebruiken we de methode Past Performance. Past Performance geeft een rapportcijfer achteraf voor de prestatie van de opdrachtnemer. Als het rapportcijfer voldoende is, ontvangt de opdrachtnemer een referentie. We gebruiken de beoordeling bij de selectie van opdrachtnemers voor nieuwe projecten.

Past Performance beoordeelt de klantgerichtheid van de opdrachtnemer. Het beoordeelt niet of een opdracht volgens contract is opgeleverd. Past Performance kijkt vooral naar:

  • planmatig werken
  • deskundigheid en kwaliteit
  • samenwerking, communicatie en organisatie
  • veiligheid en gezondheid