Publiek-private samenwerking (PPS)

Bij grote projecten kiest het Rijksvastgoedbedrijf voor publiek-private samenwerking (PPS) . PPS bundelt verschillende fasen van een project tot 1 aanbesteding en 1 contract. We werken voor langere tijd samen met de opdrachtnemer. Bijvoorbeeld voor ontwikkeling, bouw, beheer en onderhoud van een kantoorgebouw. De opdrachtnemer krijgt betaald op basis van geleverde prestaties.

Contractvormen PPS

Bij PPS zijn verschillende contractvormen mogelijk zoals DBFM(O)-contracten en alliantiecontracten. Bij een alliantiecontract werkt het Rijksvastgoedbedrijf als deelnemer in een project samen met andere partijen zoals architecten en bouwbedrijven. We zijn dus 1 van de deelnemers bij de uitvoering van het project.

Voorbeelden PPS-projecten

Een paar voorbeelden van PPS-projecten: