Geïntegreerde contracten

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt steeds meer met geïntegreerde contracten. Een geïntegreerd contract omvat meer disciplines, zoals transport, elektra & klimaat en bouwkundig of strekt zich uit over meer levensfasen van een gebouw of terrein. Bijvoorbeeld 1 contract voor ontwikkeling, bouw/aanleg, onderhoud en beheer. Er zijn verschillende vormen geïntegreerde contracten, zoals DBM, DBFMO of een integraal beheercontract (IBC).

DB-contract en DBM-contract

Een DB- of DBM-contract omvat meerdere levensfasen van een gebouw: de ontwerpfase en de bouw (DB: Design, Build) of de ontwerpfase, de bouw en het beheer (DBM: Design, Build, Maintain). Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt mogelijkheden voor toepassing van DB- en DBM-contracten.

DBFMO

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt het meest gebruik van DBFMO bij geïntegreerde contracten. Bij DBFMO (design, build, finance, maintain en operate) besteden we ontwikkeling, bouw, financiering, onderhoud en facilitaire dienstverlening in combinatie uit aan 1 private partij.

Met DBFMO kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kosten besparen doordat de verschillende fasen van het project beter op elkaar zijn afgestemd. Die afstemming bevordert ook de kwaliteit van de huisvesting en duurzaamheid van het gebruik.

Meer weten over DBFMO? Download onderaan de pagina de brochurereeks over DBFMO.

Maincontracting/integraal beheercontract

Voor beheer en onderhoud van vastgoed doet het Rijksvastgoedbedrijf een proef met maincontracting/integraal beheercontracten (IBC). Bij IBC/maincontracting sluiten we een overeenkomst met 1 hoofdcontractant: de maincontractor. De maincontractor beheert en onderhoudt 1 of meer gebouwen. Het contract heeft meestal een lange looptijd van tussen de 8 en 18 jaar.