Verkoop bodemmaterialen

Bodemmaterialen als zand, grind en klei, die te vinden zijn in staatsgrond, worden niet door het Rijk zelf gewonnen. Marktpartijen kunnen deze materialen kopen via het Rijksvastgoedbedrijf.

Uiteraard mag het onttrekken van de materialen niet bezwaarlijk zijn voor het staatseigendom. Als de materialen met zuigers gewonnen worden, heeft u ook een baggerverklaring en een ontgrondingsvergunning nodig. Wij verstrekken de baggerverklaring, de ontgrondingsvergunning is bij Rijkswaterstaat aan te vragen.

Tarieven bodemmaterialen 2021 exclusief BTW

De tarieven voor bodemmaterialen, te onttrekken aan rijkswateren inclusief de Noordzee, zijn op 1 januari 2021 opnieuw vastgesteld:

  • Zeezand per m3: € 1,40
  • Ophoogzand per m3: € 2,61
  • Industriezand per m3: € 2,61
  • Industriezand per ton, bij 'droge' belading: € 1,54
  • Toutvenant per ton: € 2,98
  • Schelpen per m3: € 1,68
  • Proefzuigen (per dag of dagdeel): € 221,00

Deze vergoedingen gelden tot en met 31 december 2021. Zij worden berekend over het laadvermogen volgens de meetbrief of beunbrief.

Er is op dit moment geen standaardtarief voor zeegrind, grind en zand uit toutvenant. Pas bij een aanvraag voor deze bodemmaterialen bepalen wij het tarief opnieuw.

Levering van bodemmateriaal voor rijkswerken is onder voorwaarden vrijgesteld van een domeinvergoeding. Hiervoor moet echter in het bestek, het (prestatie-)contract óf de nota van inlichtingen uitdrukkelijk de vrijstellingsbepaling zijn opgenomen.

De aannemer die materiaal van een rijkswerk moet aan- of afvoeren, moet zich voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte stellen van de hoogte van de domeinvergoeding die wij in rekening brengen. Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden moet de aannemer altijd contact opnemen met het  Rijksvastgoedbedrijf om een overeenkomst af te sluiten.