Beleid kortingen zandwinning

Zandwinbedrijven vragen soms korting op de tarieven die de Staat hiervoor in rekening brengt. Sinds de vorming per 1 juli 2014 hanteert het Rijksvastgoedbedrijf vast beleid dat geen kortingen worden verleend op de reguliere zandwintarieven. 
Vóór 2014 zijn dergelijke kortingsverzoeken wel eens gehonoreerd. Bijvoorbeeld omdat het baggeren alleen onder lastige omstandigheden kan plaatsvinden, terwijl de belangen van de Staat vergden dat de werkzaamheden toch zouden worden uitgevoerd. Dit betekent dat uitsluitend voor enkele aflopende zandwinprojecten van vóór 2014 kortingen zijn toegestaan.

Vaste methodiek voor bepalen Domeinvergoedingen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 24 juni 2021 besloten een vaste methodiek in te voeren voor de vaststelling van de domeinvergoeding. Vanaf de prijsstelling voor 2022 hanteren we verhogingspercentages van 2% voor zoetwater en 5 % voor zeezand. Het Rijksvastgoedbedrijf monitort iedere 5 jaar de percentages op marktconformiteit.