Veiligheid

Het Rijksvastgoedbedrijf draagt zorg voor veilige huisvesting en is verantwoordelijk voor veilig bouwen en onderhouden van het vastgoed. We zorgen dat er op bouwplaatsen zo veilig mogelijk wordt gewerkt. Daarnaast ontwikkelen we instrumenten om veiligheidsrisico’s bij beheer en gebruik zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld voor brandveiligheid. Deze instrumenten schrijven we ook voor aan onze opdrachtnemers.