Vastgoedstrategie in de regio

De strategie van het Rijksvastgoedbedrijf voor kantoorhuisvesting is voor de regio uitgewerkt in de regionale masterplannen.

Onze vastgoedstrategie voor terreinen en gebouwen stemmen we af met de nationale beleidsdoelen zoals die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en de bijbehorende regionale Gebiedsagenda’s.