Vastgoedportefeuillestrategie

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een vastgoedportefeuillestrategie (VPS) opgesteld om te komen tot een 'toekomstbestendige vastgoedportefeuille'. Deze portefeuille draagt op een effectieve en efficiënte manier bij aan financieel en maatschappelijk rendement voor het Rijk. Met het beheer van de portefeuille ondersteunen we de primaire processen van de Rijksoverheid en de beleidsdoelstellingen van de ministeries.

We bieden vastgoedoplossingen en beheren gronden. Daarbij beheersen we kosten en beperken risico’s. De strategie voor verkoop van vastgoed valt uiteen in manieren waarop we objecten te koop aanbieden en de wijze waarop we omgaan met objecten die (tijdelijk) in de portefeuille blijven.

Toekomstbestendige vastgoedportefeuille 

De toekomstbestendige vastgoedportefeuille is bestand tegen snelle en soms onvoorspelbare schommelingen in de vraag naar vastgoed. Door een strategische samenstelling en opbouw van onze vastgoedportefeuille zijn we voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

In onze vastgoedportefeuillestrategie staat ook:

  • een beschrijving van de huidige portefeuille
  • een beschrijving van ontwikkelingen buiten en binnen de Rijksoverheid die van belang zijn voor het vastgoed dat we beheren
  • de strategie voor de komende 5 jaar
  • het programma van afstoot
  • financiële consequenties

Afstemming met andere vastgoedhoudende diensten 

We stemmen onze vastgoedportefeuillestrategie af met andere vastgoedhoudende diensten van het Rijk. De vastgoedstrategieën van de verschillende vastgoedhoudende diensten vormen de basis voor de Rijksvastgoedportefeuillestrategie (RVPS).