Rijkshuisvestingsstelsel

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt binnen de kaders van het rijkshuisvestingsstelsel. Het rijkshuisvestingsstelsel regelt de huur-verhuurrelatie tussen ministeries en het Rijksvastgoedbedrijf. De ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor huisvesting als het gaat over de omvang, kwaliteit, locatie en het tijdstip van realisatie. De ministeries betalen een gebruiksvergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf voor het gebruik van het vastgoed.

Gebruiksvergoeding

Ministeries betalen een gebruiksvergoeding voor het gebruik van vastgoed. Deze gebruiksvergoeding is vergelijkbaar met huur op de vastgoedmarkt. De relatie tussen de ministeries en het Rijksvastgoedbedrijf is een zakelijke huur-verhuurrelatie. De contracten en juridische aspecten van de huur-verhuurrelatie zijn vergelijkbaar met de markt.

Bedrijfsmatige en doelmatige aanpak

Onze administratie is opgezet in een baten-lastenstelsel. Daardoor kunnen we langetermijngevolgen van investeringen in beeld brengen.

Uitzonderingen rijkshuisvestingsstelsel

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft niet met alle onderdelen van de Rijksoverheid een huur-verhuurrelatie. De Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en het Koninklijk Huis vallen daarbuiten. De budgetten voor deze huisvesting staan op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.