Afstootstrategie 2015-2020 Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf staat voor een enorme afstootopgave van vastgoed. De afstootstrategie geeft richting aan deze opgave. 

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving. Het Rijksvastgoedbedrijf is een van de grootste vastgoedeigenaren van Nederland. Het bezit is divers en omvat rijkskantoren, gevangenissen, rechtbanken en ook agrarische gronden en defensieterreinen.

De afname van het aantal rijksambtenaren en de aanpassing van de rijkshuisvestingsnorm leiden tot een geringere kantoorbehoefte. Ook Defensie krimpt en sluiten er diverse gevangenissen. Vastgoed dat de Rijksoverheid niet meer gebruikt. In de periode tot 2020 gaat het om 0,9 miljoen m2 kantoorruimte, 1,9 miljoen m2 andere objecten en gronden die het Rijk niet meer nodig heeft.

Gezien het overaanbod van onroerend goed zijn de marktomstandigheden lastig. Het Rijksvastgoedbedrijf staat hiermee voor een enorme afstootopgave, voor Nederlandse begrippen ongekend in volume, kwaliteit en tijdspanne. De afstootstrategie geeft richting aan deze opgave.