Aanpak transformatie rijksvastgoed

Het Rijk bezit gevarieerd vastgoed, dat uiteen loopt van rijkskantoren, gevangenissen, rechtbanken, agrarische gronden tot defensieobjecten en -terreinen. Het zijn vaak kenmerkende gebouwen en terreinen. Onder andere doordat de rijksoverheid krimpt, stoot het Rijk vastgoed af. Het Rijk vervult deze verkooptaak op een financieel en maatschappelijke verantwoorde manier, waarbij zorgvuldige afwegingen worden gemaakt hoe het vastgoed wordt vervreemd.

Domeinen en zijn opvolger het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) hebben een jarenlange ervaring met het verkopen, al dan niet na herbestemming, van het overtollig rijksvastgoed. Van de inzichten die bij dit proces zijn opgedaan, plukt het Rijksvastgoedbedrijf de vruchten.

De aanpak waar deze ervaringen toe hebben geleid en de voorbeelden van projecten waar het Rijk – vaak samen met de gemeente –bijdraagt aan het tweede leven van een gebouw en/of terrein, willen we graag met u delen.