Wonen en werken op toplocatie Amsterdam; het rijk verkoopt bouwterrein

Te koop: een bouwrijp perceel grond op het eiland Oostenburg, aan de rand van het centrum van Amsterdam. Hier is plaats voor het ontwikkelen van een stadwijk met een mix van wonen (80%) en werken (20%). Er kunnen zo’n 400 woningen komen. Minister Blok (Wonen) zet het terrein in de verkoop en roept gemeenten op zijn voorbeeld te volgen.

Amsterdam, Oostenburg

Oostenburg werd van 1665 tot 1795 gebruikt als werf door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Daarna kwam het in eigendom van het rijk. Omdat het rijk de grond niet meer nodig heeft, heeft minister Blok het terrein vandaag te koop gezet.

Eis: ook woningen in middeldure vrije huursector

Op het terrein is 28.000 m2 gereserveerd voor woningbouw. Dat komt neer op ongeveer 400 huizen en appartementen. Twintig procent is voor sociale woningbouw. Uniek is de verplichting dat minstens 6 procent in de middeldure vrije huursector moet zijn, liefst nog meer. Verder is 6.500 m2 voor bedrijven beschikbaar, naast 2.000 m2 voor parkeren.

Meer ruimte voor woningbouw

De verkoop van het terrein op Oostenburg past in de strategie van het rijk om zo veel mogelijk grond en panden te verkopen die het rijk zelf niet meer nodig heeft. Lege ministeries en andere kantoren, overtollige gevangenissen en kazerneterreinen kunnen op die manier een nieuwe toekomst krijgen. Als het aan minister Blok ligt, komt er vooral ruimte voor woningen. Dat is ook al de planning voor het voormalige vliegveld Valkenburg (bij Katwijk), het Hembrugterrein (Zaanstad) en het terrein van de Bijlmerbajes (Amsterdam).

Oproep aan gemeenten

Minister Blok roept gemeenten op om ook hun bouwgronden sneller beschikbaar te stellen voor woningbouw, of om plannen te ontwikkelen voor wonen op verouderde bedrijventerreinen. Met de laatste wijziging van de Woningwet zijn de woningbouwcorporaties geen oneerlijke concurrent meer in de middeldure huursector. Daardoor hebben beleggers weer belangstelling om in die sector te investeren, want er is een enorme vraag naar 1- en 2-persoonshuizen in de middeldure huursector. Volgend jaar krijgen gemeenten daarom de mogelijkheid in bestemmingsplannen ruimte te reserveren voor huurwoningen in het middeldure segment, zoals ze nu al kunnen voor sociale huurwoningen.

Verkoop via inschrijving

De koper van het terrein op Oostenburg moet voldoende ervaring hebben met het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen of financieren van grote projecten in een binnenstedelijke omgeving. Daarom vindt een voorselectie plaats. Vervolgens kunnen belangstellende partijen tot begin mei een bod op het terrein uitbrengen om hun bouwplannen uit te voeren.

Bouwrijp perceel op het eiland Oostenburg in het centrum van Amsterdam