Scholengemeenschap De Rooi Pannen krijgt sleutel Seelig-kazerne Breda

Anderhalf jaar na het tekenen van de aankoopovereenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf het terrein Seelig Noord officieel overgedragen aan scholengemeenschap De Rooi Pannen. Vrijdag 30 september vond de symbolische sleuteloverdracht plaats tussen Eric de Vetter, hoofd Verkoop Rijksvastgoedbedrijf Vestiging Breda en Tiny Pheninckx, voorzitter van het College van Bestuur van De Rooi Pannen.

Seelig-kazerne Noord in Breda

“Voor ons is dit een feestelijk moment”, aldus een trotse Pheninckx. “We staan te popelen om aan de slag te gaan. Na jaren voorbereiding is het eindelijk zover. De eerste bouwactiviteiten worden binnenkort zichtbaar. We beginnen met het slopen van enkele gebouwen en binnen andere gebouwen gaan we het een en ander afbreken om te zien welke karakteristieke onderdelen nog verborgen zitten. De monumentale panden laten we staan. Met deze gebouwen gaan we respectvol om. We willen absoluut geen afbreuk doen aan de karakteristieke uitstraling. Integendeel, sommige sloopwerkzaamheden hebben juist als doel historische elementen weer tevoorschijn te laten komen.”

Symbolische sleuteloverdracht tussen Eric de Vetter (Rijksvastgoedbedrijf) en Tiny Pheninckx (De Rooi Pannen)

De nieuwe locatie biedt volop kansen en mogelijkheden voor de interne praktijk, die zo kenmerkend is voor het onderwijs van De Rooi Pannen. De Seeligkazerne gaat onderdak bieden aan de afdelingen MBO Horeca en MBO Toerisme/Recreatie. Pheninckx: “Ons uitgangspunt is dat jongeren hun toekomstige vak het beste leren in de praktijk. Zo gaan de horecaleerlingen ervaring opdoen in een hotel en restaurants, die in het Groot Arsenaal gevestigd worden. De toeristisch-recreatieve praktijk gaat in het Klein Arsenaal plaatsvinden. Denk hierbij aan een reisbureau, een activiteitenzaal, een podium en verblijfsaccommodaties.

Ook Eric de Vetter is enthousiast. “In samenspraak met de gemeente Breda en De Rooi Pannen is het aankooptraject soepel verlopen. En ik vind het een fantastische nieuwe bestemming voor deze locatie. Het terrein gaat weer open voor publiek en ik heb er vertrouwen in dat De Rooi Pannen de gebouwen goed onderhoudt. Zo’n school in de binnenstad is prachtig. En Breda profileert zich graag als onderwijsstad, dus alle partijen zijn content. Wij noemen dit een geslaagd voorbeeld van herontwikkeling van voormalig rijksvastgoed.”

Naast de bouwwerkzaamheden kunnen omwonenden nog steeds militairen op en rond de Seeligkazerne zien. Tot december 2017 heeft Defensie namelijk twee panden nog in gebruik. Als alles volgens plan gaat, starten de eerste leerlingen van De Rooi Pannen in augustus 2018 op hun nieuwe locatie.