Verkoop overtollig vastgoed Rijk brengt 125 miljoen op

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vorig jaar voor 125 miljoen euro aan overtollig vastgoed van het Rijk verkocht. In totaal ging het om 160 verkooptransacties, voor het grootste deel van grond (totaal ruim 400 hectare). Er werden 27 gebouwen of complexen verkocht met een totale vloeroppervlakte van circa 300.000 vierkante meter. Het ging daarbij bijvoorbeeld om voormalige gevangenissen, kantongerechten, kantoren, enkele woonhuizen, een jachthaven en een oude Duitse bunker.

Leeuwarden, Blokhuispoort

Leeuwarden, Blokhuispoort

Daarnaast werden in 2014 vier grote kantoorgebouwen verkocht 'onder voorwaarden'. Bijvoorbeeld onder de voorwaarde dat een gemeente akkoord gaat met de plannen van de koper. Als de verkoop van die gebouwen doorgaat, komt de opbrengst in 2015 binnen (totaal 18 miljoen euro, bovenop de zekere 125 miljoen).

Daar bovenop bracht het verhuren of verpachten van agrarische grond, het recht om windmolens te plaatsen en bijvoorbeeld de grond onder recreatiewoningen 88,8 miljoen op. Uit de verkoop van zand, grind en schelpen kwam 15,6 miljoen euro binnen. De veiling van de huurrechten van tankstations langs rijkswegen leverde 7,1 miljoen euro op. Verder heeft het Rijksvastgoedbedrijf 38 keer grond geruild met een netto opbrengst van 2,1 miljoen euro.

Verkoop vastgoed 2014

Verkoop gebouwen en grond 2014

 125,1 miljoen

Verkocht onder voorwaarden, opbrengst in 2015

 18 miljoen

Verhuur/pacht van grond

 88,8 miljoen

Verkoop zand, grind, schelpen

 15,6 miljoen

Veiling huurrecht tankstations

 7,1 miljoen

Grondruil (koop en verkoop

 2,1 miljoen
 TOTAAL  256,7 miljoen

Enkele voorbeelden van verkochte gebouwen:

 • Spinhuiswal, justitieel complex, Den Bosch; € 2.155.000 (krijgt nieuwe bestemmingen: wonen, werken en onderwijs)
 • gevangenis Noordsingel, Rotterdam; € 4.450.000 (krijgt nieuwe bestemmingen: wonen, werken en recreatie)
 • gevangenis Blokhuispoort, Leeuwarden; € 1,- (via de gemeente verkocht aan BOEi, de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed, die het gebouw verder beheert en ontwikkelt)
 • penitentiaire inrichting De Vliet, Breda; € 1.602.000 (verkocht aan de gemeente, opvang voor verslaafde daklozen)
 • justitiële inrichting Doggershoek, Den Helder; € 2.700.000 (opvang voor asielzoekers)
 • gevangenis, Hoorn; € 675.000 (verkocht aan de gemeente voor opvang dak- en thuislozen)
 • het RIVM-terrein met gebouwen in Bilthoven; € 48.319.286 (verkocht aan het bedrijf Bilthoven Biologicals)
 • Sergeant-Majoor Scheickkazerne, Culemborg; € 1.175.000 (verkocht aan projectontwikkelaar, sloop en bouw bedrijfsruimtes)
 • kantongerechten in Middelburg (€ 837.500), Helmond (€ 775.000), Sittard (€ 550.000), Beetsterzwaag (€ 310.000) en Heerlen (€ 840.000 )
 • monumentaal kantoor van Rijkswaterstaat, Wageningen; € 1.331.107 (wordt studentenhuisvesting)
 • voormalig kledingmagazijn politie, Apeldoorn; € 1.350.000 (verkocht als bedrijfsruimte)
 • defensiebunker, Den Haag; € 350.000 (verkocht aan een bedrijf dat er een datacenter heeft gevestigd)