Veilig bouwen

De bouw is een bedrijfstak waar nog (te) veel ongevallen voorkomen. Mensen kunnen op bouwterreinen blijvend letsel oplopen of zelfs om het leven komen. Ook na de bouw kunnen gebreken in de constructie, slechte brandveiligheid of bijvoorbeeld een gebrek aan controle leiden tot letsel en bedrijfsschade. Het Rijksvastgoedbedrijf wil bijdragen aan meer veiligheid in de bouw.

Governance code Veiligheid in de bouw

Het Rijksvastgoedbedrijf is een van de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Hierin werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.

Generieke Poortinstructie

De Generieke Poortinstructie (GPI) is een veiligheidsinstructie die gevolgd wordt om toegang te krijgen tot een bouwplaats. Het is een van de initiatieven vanuit de GCVidB. Vanaf 1 april 2019 is de GPI verplicht op alle bouwplaatsen van de bouwbedrijven die de GCVidB hebben ondertekend. Om toegang te krijgen tot de bouwplaats moeten alle eigen medewerkers en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats hun GPI gehaald hebben en laten zien. De aangesloten partijen kunnen per bouwplaats aanvullende (project)specifieke veiligheidseisen stellen. Medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf die op bouwplaatsen komen, volgen de GPI.

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in organisaties te meten.  Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidscultuur: de Veiligheidsladder stimuleert bedrijven en hun leveranciers om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. NEN is beheerder van de Veiligheidsladder. Vanuit de GCVidB stimuleert een werkgroep met de Veiligheidsladder ook het veiligheidsgedrag in het aanbestedingsproces en het contractmanagement. Vanaf 1 januari 2022 passen de bij de GCVidB aangesloten organisaties de Veiligheidsladder toe in aanbestedingen of contractdocumenten. Vanaf dat moment stelt ook het Rijksvastgoedbedrijf minimaal Trede 2 verplicht of nemen we contracteisen op die corresponderen met Trede 2. Het Rijksvastgoedbedrijf behaalde in september 2020 trede drie van de veiligheidsladder.

Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid binnen het bouwterrein en voor de omgevingsveiligheid in het aangrenzende gebied. De Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers is een leidraad voor stappen die de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger (projectleider) moet nemen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.

Modeldocumenten V&G (Veiligheid en Gezondheid)

Het Rijksvastgoedbedrijf wil het proces Veiligheid en Gezondheid (V&G-proces) in goede banen leiden, daarom hebben we V&G modeldocumenten ontwikkeld, die u moet gebruiken in projecten van het Rijksvastgoedbedrijf.