Jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk buiten gebruik

De jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk is niet meer veilig. Wie er nog een boot of schip heeft liggen, moet die weghalen. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het water. Omdat het gebruik van de steigers nu onverantwoord is, ontruimt het Rijksvastgoedbedrijf de haven.

Jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk

De steigers in de haven waren al slecht onderhouden. Daar is in januari nog een storm overheen gekomen. Dat maakt het gebruik van de haven nu onverantwoord.

De vorige havenexploitant huurde het water van het Rijksvastgoedbedrijf, en verhuurde ligplaatsen aan booteigenaren. Na het faillissement van de exploitant heeft het Rijksvastgoedbedrijf geen nieuwe contracten afgesloten met de booteigenaren. De boten en schepen lagen dus zonder dat daar een geldig contract met het Rijksvastgoedbedrijf voor bestond aan de steigers. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in juli 2017 een informatiebrief in de jachthaven verspreid waarin daarop werd gewezen.  

Gebruik verboden, boten weghalen

Het gebruik van de jachthaven is nu verboden. Wel krijgen booteigenaren nog maximaal zes weken de gelegenheid hun boot weg te halen. Daarna kan het Rijksvastgoedbedrijf de boten zelf weghalen of verplaatsen. Dat gebeurt dan op kosten van de eigenaren. Er liggen nu nog zo’n 75 boten en schepen aan de steigers.

Toekomst jachthaven

Het terrein (de grond) bij de jachthaven (met bijbehorende gebouwen) is eind vorig jaar gekocht door de gemeente Geertruidenberg, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. De gemeente en provincie ontwikkelen momenteel een toekomstvisie voor het terrein met bijbehorende gebouwen. Daarna gaat het in de verkoop.

Eigenaren van een boot of schip in de jachthaven die vragen hebben over de ontruiming kunnen contact opnemen via postbus.rvb.vmr@rijksoverheid.nl (Rijksvastgoedbedrijf).