Richtlijnen brandveiligheid: projectoverstijgende vraagstukken (POV’s)

Onder de verzamelnaam POV’s (projectoverstijgende vraagstukken) heeft het Rijksvastgoedbedrijf instrumenten voor de beoordeling van specifieke aspecten van de brandveiligheid van bestaande gebouwen. Doet u als advies- of inspectiebureau onderzoek naar brandveiligheid? Dan moet u de POV’s gebruiken als wij dat hebben voorgeschreven.

De POV’s geven kaders voor en richting aan de beoordeling van brandveiligheidsaspecten in bestaande gebouwen in de gevallen waarin (wettelijk) erkende kwaliteitsverklaringen ontbreken. U gebruikt de POV’s dus niet in plaats van regelgeving en (NEN)normen, maar als aanvulling.

Beoordeling brandveiligheid hoofddraagconstructies

Beoordeling brandveilige doorvoeren

Beoordeling brandwerende puiconstructies

Beoordeling brandoverslag

Instructie brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties