Instrumenten voor borging brandveiligheid

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft instrumenten om de brandveiligheid binnen project te waarborgen.

Verscherpt toezicht brandveiligheid

De Handleiding verscherpt toezicht brandveiligheid (pdf, 86 kB) geeft aan hoe u als inspectie- of adviesbureau verscherpt toezicht moet organiseren. Deze handleiding heeft 2 bijlagen:

Integrale beproeving brandveiligheid

De Handleiding integrale beproeving type 2, brandveiligheid beschrijft wanneer en hoe een integrale beproeving wordt uitgevoerd. Deze handleiding heeft 2 bijlagen:

Beoordeling brandveiligheid bouwwerken

Bij oplevering van een gebouw laat het Rijksvastgoedbedrijf een nulmeting uitvoeren (NEN 6059-1). Vervolgens bewaken we de brandveiligheid van een gebouw met een conditiemeting (NEN 6059-2). We gebruiken voor de beoordeling van de brandveiligheid de Webtool NEN 6059.

Handleiding brandveilig gebruik

Voor gebruikers van rijksgebouwen is er de Handleiding Brandveilig Gebruik (versie 3.0).