Asbest en legionella

Aandacht voor asbest en legionella hoort bij het standaardonderhoud en -beheer van het Rijksvastgoedbedrijf.

We nemen preventieve maatregelen om legionella te voorkomen. Ook bij de ontwikkeling en bouw van vastgoed. Als we asbest aantreffen, verwijderen we het volgens de geldende regels voor asbest.

Als u in opdracht van ons meewerkt aan bestrijding van legionella of verwijdering van asbest, dan moet u zich ook houden aan de geldende regelgeving.

Zie ook

  • Rijksoverheid.nl asbestbeleid Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. De overheid stelt regels aan inventarisatie en verwijdering van asbest
  • Rijksoverheid.nl legionellapreventie Om te voorkomen dat mensen besmet raken met legionella heeft de overheid regels opgesteld.