Van traditionele naar geïntegreerde inspecties

In de traditionele werkwijze zijn er verschillende inspectiemethodieken voor verschillende doeleinden. Processen die nu nog vrijwel apart verlopen, willen we combineren en integreren. Een geïntegreerde inspectiemethodiek levert periodiek consistente en eenduidige informatie.

Traditionele werkwijze inspecties

In de traditionele werkwijze zijn er onder meer inspectiemethodieken voor:

  • veiligheid (onder meer brandveiligheid en NEN 3140 voor elektrotechnische installaties)
  • gezondheid en welzijn (wet- en regelgeving, legionellapreventie, regelgeving arbo)
  • energieprestatieniveau (bepalen van het niveau, voorstellen milieumaatregelen)

De verschillende inspecties, de planning van de inspecties en de maatregelen die eruit voortkomen hebben ieder hun eigen cyclus. Daarnaast is de maatschappelijke aandacht voor risico’s bij het gebruik van vastgoed in de afgelopen jaren gegroeid. Ook is er aandacht gekomen voor klimaatproblematiek, duurzaamheid en energiebeheer. Hierdoor zijn er veel regels bij gekomen, terwijl er juist een sterke behoefte is aan minder regels in de vastgoedwereld.

De toename aan regels heeft geleid tot tegenstrijdigheden tussen de verschillende inspecties, overlap en inefficiëntie.

Naar geïntegreerde inspecties

Vermindering van regels voor de vastgoedinspecties valt niet te verwachten. Daarom ziet het Rijksvastgoedbedrijf het als uitdaging om slim om te gaan met deze uitgebreide regelgeving. Daarvoor hebben we RgdBOEI® ontwikkeld, nu RVB BOEI.

Processen die nu nog vrijwel apart verlopen, willen we combineren en integreren. Het beheer van een gebouw willen we organiseren op basis van een functionele en integrale afweging van de deelaspecten brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving.

Een geïntegreerde inspectiemethodiek levert periodiek consistente en eenduidige informatie. Met deze informatie kunnen we het belang en het risico van verschillende soorten maatregelen onderling vergelijken en afwegen. Zo kunnen we integrale besluiten nemen voor een specifiek gebouw of voor onze gehele voorraad gebouwen.