Voordelen RgdBOEI® voor klanten en gebruikers

Met RgdBOEI® kan het Rijksvastgoedbedrijf de kwaliteit van dienstverlening voor klanten en gebruikers van de gebouwen verhogen.

De kwaliteit van dienstverlening stijgt: 

  • Klanten krijgen meer invloed in het proces van inspecties en beheer.
  • Minder overlast voor klanten en gebruikers door minder inspectiemomenten.
  • Integrale afstemming in de planvorming van de deelaspecten brandveiligheid, onderhoud, energie en voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Betere planmatige instandhouding van brandveiligheid, onderhoud, energie en voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Veiligere en gezondere werkomgeving.