Traditionele werkwijze inspecties

In de traditionele werkwijze zijn er verschillende inspectiemethodieken voor verschillende doeleinden

Zo zijn er inspectiemethodieken voor:

  • veiligheid (onder meer brandveiligheid en NEN 3140 voor elektrotechnische installaties)
  • gezondheid en welzijn (wet- en regelgeving, legionellapreventie, regelgeving arbo)
  • energieprestatieniveau (bepalen van het niveau, voorstellen milieumaatregelen)

Overlap en inefficiëntie traditionele inspecties

De verschillende inspecties, de planning van de inspecties en de maatregelen die eruit voortkomen hebben nu ieder hun eigen cyclus.

De maatschappelijke aandacht voor risico’s bij het gebruik van vastgoed is de afgelopen jaren gegroeid. Die risico’s zijn ook toegenomen doordat vastgoed technisch complexer is geworden. Daarnaast is er aandacht gekomen voor klimaatproblematiek, duurzaamheid en energiebeheer. Hierdoor zijn er veel regels bij gekomen, terwijl er juist een sterke behoefte is aan minder regels.

De toename aan regels heeft geleid tot meer tegenstrijdigheden tussen de verschillende inspecties, overlap en inefficiëntie.