Opleidingseisen Integrale Inspecteur Vastgoed / Adviseur Vastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2013 de eisen voor Integrale Inspecteurs Vastgoed (IIV) aangepast. Elke IIV’er moet een Hobéon persoonscertificaat hebben. We evalueren deze eis met de markt.

Een Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) moet een geldend certificaat voor Integraal Adviseur Vastgoed hebben.

We zijn in gesprek met opleiders van IIV en IAV over permanente educatie. Eind 2014 willen we met de opleiders een standaard presenteren voor het toetsen en nivelleren van kennis en vaardigheden voor IIV en IAV. Vanaf dat moment kan iedere opleider de opleiding hierop afstemmen.