Opleidingseisen Integrale Inspecteur Vastgoed / Adviseur Vastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf eist sinds 2013 dat elke Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV) een geldig Hobéon persoonscertificaat heeft. Deze eis staat in aanbestedingsdocumenten met eventuele aanvullende eisen.

Voor de NEN 2767 inspecteur en Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) zal in de toekomst ook een Hobéon persoonscertificaat worden ontwikkeld.

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde samen met opleiders een programma voor permanente educatie voor IIV en IAV. We stimuleren deelname aan permanente educatie om de minimale kwaliteit van inspecties en adviezen te garanderen.