Rijksvastgoedbedrijf zoekt bedrijven voor het opvolgen van storingen

Onderhoudsbedrijven opgelet: het Rijksvastgoedbedrijf publiceert in de tweede helft van maart een aanbesteding op TenderNed voor een raamovereenkomst voor het opvolgen van eerste-lijns storingen en kleine opdrachten op Defensielocaties.

Elektrische installatie in een gebouw van de Majoor Mulder Kazerne in Stroe

Het gaat om de derde aanbesteding van het Bundelingsprogramma onderhoud Defensie: ‘Raamovereenkomst eerste-lijns storingsopvolging en kleine opdrachten aan gebouwen in verschillende regio’s van Defensie’. We zoeken voor deze raamovereenkomsten no-nonsense doeners, die gericht zijn op samen, openheid en resultaat.

Het werk omvat het ondersteunen van de storingsdienst bij het oplossen van de gemelde storingen en daar waar nodig beschikbaarheidsdiensten meedraaien. Naast het oplossen van storingen kunnen kleine vervolgopdrachten gegeven worden voor een permanente oplossing. Voor werkzaamheden met een meer projectmatig karakter zal een aparte aanbesteding van een raamovereenkomst worden gepubliceerd in het 2e kwartaal van 2019: ‘Raamovereenkomst projectmatige werken’.

Op 14 juni 2018 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie over aanbesteding onderhoud vastgoed Defensie. De aanbevelingen uit deze marktconsultatie, zijn gebundeld in een folder. Voor deze derde aanbesteding doen we dit met de aanbevelingen:

Rijksicoon 'Oog 1008 '

Grote en kleine werken

  1. Besteed (micro)percelen aan die  marktpartijen uit het mkb ook werkelijk aankunnen (behapbaar).

Er worden (micro) percelen aanbesteed die marktpartijen uit het MKB ook werkelijk aankunnen. Nadere opdrachten maken onderdeel uit van de raamovereenkomst.

Rijksicoon '1038 Keten'

Aanbevelingen “Efficiënt inrichten van het proces van uitvoering”

  1. Digitalisering, uitwisseling van data van managementinformatie.
  2. Vertrouw op vakmanschap van de markt.

In de aanbestedingsstukken wordt opgenomen dat wordt gewerkt met VISI voor een digitale uitwisseling van rapporten en data van installaties. Elke vier weken rapporteert de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever. Na een goedgekeurde rapportage worden de werkzaamheden gefactureerd. Deze werkwijze versnelt het facturatieproces en de betalingstermijn van de factuur. Daarnaast wordt bij nadere opdrachten gebruik gemaakt van de expertise van de markt.