Naar geïntegreerde inspecties

Vermindering van regels voor de vastgoedinspecties valt niet te verwachten. Daarom ziet het Rijksvastgoedbedrijf het als uitdaging om slim om te gaan met deze uitgebreide regelgeving. Daarvoor hebben we RgdBOEI® ontwikkeld.

Processen die nu nog vrijwel apart verlopen, willen we combineren en integreren. Het beheer van een gebouw willen we organiseren op basis van een functionele en integrale afweging van de deelaspecten brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving.

Een geïntegreerde inspectiemethodiek levert periodiek consistente en eenduidige informatie. Met deze informatie kunnen we het belang en het risico van verschillende soorten maatregelen onderling vergelijken en afwegen. Zo kunnen we integrale besluiten nemen voor een specifiek gebouw of voor onze gehele voorraad gebouwen.