Handboek RVB BOEI-inspecties Energie- en duurzaamheidstabel Deel 1

Het RVB heeft een methode ontwikkeld die borg staat voor het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. Deze inspectiemethode is in het handboek RVB-BOEI vastgelegd. Het handboek biedt inspecteurs alle instructies en achtergrondinformatie die nodig zijn om inspecties volgens de voorgeschreven methode te kunnen uitvoeren. Deze Energie- en duurzaamheidstabel is een bijlage bij het handboek.

  • Let op: Energie- en duurzaamheidstabel bestaat uit editie 2020 en de oude editie 2018