BOEI

Onderhouden van vastgoed is een van de hoofdtaken van het Rijksvastgoedbedrijf. Om te beoordelen welk onderhoud nodig is, voeren we periodiek inspecties uit volgens de methode RgdBOEI®. RgdBOEI® integreert verschillende inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud en energie tot een integraal inspectierapport. Met inspecties en onderhoud voldoen we aan wettelijke verplichtingen voor onze gebouwen en gebouwgebonden installaties.