RgdBOEI®-inspecties

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

BOEI

Onderhouden van vastgoed is een van de hoofdtaken van het Rijksvastgoedbedrijf. Om te beoordelen welk onderhoud nodig is, voeren we periodiek inspecties uit volgens de methode RgdBOEI®. RgdBOEI® integreert verschillende inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud en energie tot een integraal inspectierapport. Met inspecties en onderhoud voldoen we aan wettelijke verplichtingen voor onze gebouwen en gebouwgebonden installaties. 

Vastgoed van en voor het Rijk