Gebiedsontwikkeling en herbestemming

Vastgoed, zoals terreinen en gebouwen, dat niet langer in gebruik is bij de Rijksoverheid kunnen wij in principe afstoten. Dat willen we wel zorgvuldig doen.

Door gebiedsontwikkeling en herbestemming zorgen we dat de voorwaarden voor geïnteresseerde partijen zo zijn, dat aankoop interessant wordt. We nemen de grootste risico’s weg, onder meer door samen met gemeenten te zorgen voor stedenbouwkundige randvoorwaarden waarbinnen verandering van het bestemmingsplan mogelijk is. En we helpen daarmee tegelijk om beleid van de Rijksoverheid in een gebied daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

In onze gebiedsontwikkelingen zoeken we naar evenwicht tussen functies als wonen, natuur en landschap, waterberging, infrastructuur en bedrijventerreinen. Zo draagt de gebiedsontwikkeling bij aan de ruimtelijke opgaven – onder meer in gebieden waar sprake is van groei of van krimp – waar ons land voor staat. Via de afspraken die we maken met andere partijen, zorgen we ervoor dat we deze terreinen en gebouwen in goede handen achterlaten als wij deze eenmaal afstoten of verkopen. Rijkspartners die op zoek zijn naar gronden, kunnen wij daarbij ondersteunen.