Voorbeelden van gebiedsontwikkeling en herbestemming

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt aan toonaangevende gebiedsontwikkelingen en herbestemmingen. Wij vinden het belangrijk onze ervaringen te delen zodat rijkspartners, overheden, marktpartijen en particulieren de door ons opgedane kennis kunnen benutten in hun eigen projecten.

Een belangrijke gebiedsontwikkeling waaraan wij werkten is die van het Hembrugterrein. Op dit terrein in Zaanstad is een aantal (monumentale) gebouwen winddicht en waterdicht gemaakt. Verder zorgden we samen met de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland voor herontwikkeling van het terrein. De gebiedsontwikkeling ging uit van uiterste flexibiliteit voor huurders om hun eigen bedrijfsruimte hier te realiseren.

In Almere wordt in Oosterwold op vernieuwende wijze ontwikkeld, waarbij vooraf alleen het hoognodige vaststaat in tien spelregels. Dit biedt een uitzonderlijk grote vrijheid aan iedereen die in Oosterwold mee ontwikkelt. Wij hebben meegewerkt aan het uitdenken van deze aanpak van organisch ontwikkelen en wij zorgen via de gemeente voor het leveren van de rijksgronden in het gebied aan de initiatiefnemers.

Ook nieuwe initiatieven in de ruimtelijke ordening krijgen steun van het Rijksvastgoedbedrijf, zoals het zoeken naar ongebruikelijke samenwerkingsverbanden, nieuwe financieringsmodellen, slimme combinaties en de vernieuwende aanpak van actuele opgaven als hergebruik en transformatie. Een voorbeeld daarvan is het interactieve platform ’Nederland wordt anders’ die innovatieve ruimtelijke professionals de kans gaf hun inspirerende projecten te tonen en te delen. Maart 2018 werd dit platform afgesloten en werd aangekondigd dat de Rijksbouwmeester een nieuw platform lanceert  dat zich richt op de maatschappelijke opgaven van nu: Here comes the Sun.