Het Rijksvastgoedbedrijf is op diverse plekken in het land actief en kiest daarbij vaak voor een gebiedsgerichte aanpak. Veelvoorkomende thema’s zijn duurzaamheid, energietransitie, werkgelegenheid, vervoer en wonen. Met ons diverse vastgoed, onze slagkracht en onze strategische contacten zijn de afgelopen jaren succesvolle initiatieven tot wasdom gekomen. Zonder uitzondering werkten we daarbij samen met andere ministeries, regio’s, provincies, gemeenten, waterschappen en marktpartijen.

In de brochure 'Gebiedsontwikkeling in Nederland; de rol van het Rijksvastgoedbedrijf' hebben we ter illustratie van ons werk in de gebieden vijftien actuele programma’s en projecten opgenomen. Deze geven een goede dwarsdoorsnede van waar we nu staan.

Zie ook