Objecten en terreinen die niet langer in gebruik zijn bij de Rijksoverheid willen we een bestemming voor de toekomst meegeven. Daar draait het om bij gebiedsontwikkeling en herbestemming. Via het programma ‘Nederland wordt anders’ stimuleert het atelier van de Rijksbouwmeester tevens de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de ruimtelijke ordening.

Zie ook