Saneringswerkzaamheden oude schietbanen Vughtse Heide

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat bodemverontreiniging op oude schietbanen van Defensie op de Vughtse Heide saneren. Daarna wordt het terrein teruggegeven aan de natuur. De werkzaamheden starten 15 februari.

Luchtfoto schietbaan Vught: de schietbanen die gesaneerd worden zijn gemarkeerd

Schietbaan Vught: de schietbanen die gesaneerd worden zijn gemarkeerd

Het terrein was onderdeel van een verdedigingslinie rondom ’s-Hertogenbosch. In het terrein zijn de drie nog aanwezige Lunetten het bewijs hiervan. Achter de meest noordelijke Lunet waren vanaf einde 19e eeuw tot circa 1915 enkele schietbanen in gebruik. Omstreeks 1915 zijn deze schietbanen buiten gebruik gesteld en zijn op het oostelijke gedeelte van de Vughtse Heide enkele nieuwe schietbanen in gebruik genomen. Deze schietbanen zijn weer buiten gebruik gesteld eind jaren 60/70 vorige eeuw. Daarna is in de jaren 70 een nieuwe schietbaan gebouwd die was gelegen op de voormalige Frederik Hendrikkazerne. Door het schieten met munitie is de bodem verontreinigd met lood en in mindere mate met antimoon.

Niet alle verontreinigde grond wordt weggehaald. Dat is niet nodig en ook niet mogelijk zonder veel schade aan de natuur aan te richten. Alleen op plaatsen waar de verontreiniging ernstig is en waar risico’s aan zijn verbonden, zal sanering plaatsvinden. Dat is op twee plaatsen op de voormalige kazerne en op één oude schietbaan in het noordoosten. Na die sanering zijn er geen ecologische risico’s meer. De schietbanen bij de voormalige kazerne worden ontmanteld en de bebouwing wordt gesloopt, het terrein wordt weer natuur.

De planning is dat de werkzaamheden in ongeveer drie maanden zijn afgerond.