Park Huis Doorn, Herstel monumentaal park, Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp (DO) geeft inzicht in de diverse gemaakte plan- en ontwerpkeuzes en de uitwerking voor de verschillende deelgebieden in het park. In een vervolgfase van het project zal het DO verder tot op bestekniveau worden uitgewerkt. De uitvoering van het project zal gefaseerd en verspreid over een aantal jaren plaatsvinden.

Park Huis Doorn - Definitief Ontwerp