Verslag architecten tbv gesprek beoordeling aanvullende rapporten renovatie Binnenhof Arcadis en TwynstraGudde

Verslag gesprek Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de architecten Pi de Bruijn en Hans van Heeswijk naar aanleiding van aanvullende rapporten renovatie Binnenhof.