Definitiedocument Renovatie Binnenhof

Het Definitiedocument beschrijft de aanleiding voor de renovatie, randvoorwaarden en doelstellingen, eisen en reikwijdte van de opgave, organisatie en aanpak van het project. De Bestuurlijke Stuurgroep Renovatie Binnenhof – bestaande uit de gebruikers van het Binnenhofcomplex en het Rijksvastgoedbedrijf – heeft het Definitiedocument vastgesteld. Het Definitiedocument is de basis voor de opdrachten die het Rijksvastgoedbedrijf aan architecten, adviseurs en bouwondernemingen verstrekt om de renovatie voor te bereiden en vanaf 2020 uit te voeren.