Bijzondere monumenten in beheer

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft enkele toonaangevende monumenten in zijn portefeuille. De afgelopen jaren zijn enkele daarvan ingrijpend gerestaureerd. Dit werk registreren we grondig. Zo kunnen andere overheden, marktpartijen en particulieren de in onze projecten opgedane kennis benutten in hun eigen projecten.

Voorbeeldprojecten

Bijzondere restauratieprojecten zijn onder meer het Koninklijk Paleis Amsterdam en het Jachtslot Sint Hubertus. Een ander belangrijk project is de herontwikkeling van gevangenisdorp Veenhuizen, waar creatieve bedrijvigheid een plek krijgt in de voormalige utilitaire gebouwen bij de penitentiaire inrichtingen in het dorp.

In dit kader is ook de meest bijzondere herontwikkeling van de laatste jaren, die van Paleis Soestdijk, uitvoerig gedocumenteerd. Ook hiernaar laat de rijksbouwmeester ontwerpend onderzoek doen.

Introductiefilm Verhalenreeks Rijksbouwmeester