Veiling locaties benzinestations langs rijkswegen

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de veiling van huurrechten voor benzinestations langs rijkswegen. 1 keer per jaar, in september, worden de huurrechten voor een aantal bestaande benzinestationlocaties geveild.

Het Veilingschema benzinestations langs rijkswegen 2019 – 2023 bevat de locaties waarom het elk jaar gaat. De volgorde van de op de dag van veiling te veilen locaties bepaalt een notaris van tevoren op basis van loting. De huurrechten gelden voor maximaal vijftien jaar. De deelnemers aan de veiling kunnen een biedboek kopen met daarin informatie over de te veilen locaties. Ze leveren een toelatingsformulier voor de veiling in en betalen entreegeld om te mogen bieden.  De hoogste bieder krijgt de huurrechten toegekend.

Met uitzondering van enkele in de bijlage van de Benzinewet genoemde locaties, worden de huurrechten voor nieuwe locaties alleen per veiling verstrekt. Per 1 januari 2017 is de 'Wet aanvullende biedboekgegevens' van kracht voor locaties die in de 2e ronde geveild worden. In de 2e ronde worden locaties geveild die eerder geveild zijn en/of waarop de wettelijke overgangsbepalingen niet van toepassing zijn.

De veiling van huurrechten valt onder:

Aangeboden locaties

Op 11 september 2019 zijn de huurrechten geveild voor 19 bestaande benzinestationlocaties. De veilingvolgorde is op 27 augustus 2019 bepaald via een loting op het notariskantoor van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.