Gronduitgifte voor plaatsen windmolens en zonnepanelen

Voor de opwekking van hernieuwbare energie, zoals het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, geeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) namens het Rijk gronden in gebruik aan derden. Dat kunnen ontwikkelaars zijn, maar ook bewonerscoöperaties of andere partijen. Dit doen we door het verlenen van een opstalrecht, een erfpachtrecht of in sommige gevallen door het sluiten van een huurovereenkomst. Ook bieden we ruimte aan innovatieve of minder voorkomende vormen van energieopwekking, zoals het bouwen van waterkrachtcentrales.

Hoe werkt een openbare inschrijving bij uitgifte rijksgrond voor opwek hernieuwbare energie?

Bij de uitgifte van rijksgrond werkt het RVB altijd openbaar, marktconform en transparant. Via een openbare inschrijvingsprocedure selecteren we de partij die de locatie kan gaan ontwikkelen. Om te komen tot een openbare inschrijvingsprocedure, de daaropvolgende gunning en definitieve uitgifte van de grond, volgen we de volgende stappen:

Beeld: Arenda Oomen

Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)-areaal

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan een pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal. Zo kunnen we experimenteren met het uitgeven van rijksgronden voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten via een openbare inschrijvingsprocedure. We doen dit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De geleerde lessen uit de eerste twee jaar  zijn gebundeld in Leerervaringen pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond.

Vraag over huur, pacht of erfpacht

Hebt u een vraag over huur, pacht of erfpacht van rijksvastgoed? Vul het formulier in onderaan de pagina 'Verhuren en in gebruik geven'