DJI kiest voor elektrische dienstauto’s

Zonder lef en leiderschap halen we de vele doelen die het Rijk zichzelf stelt op het gebied van duurzaamheid niet. Dit vraagt om daadkracht! “Vanaf 2020 gaan alle nieuwe dienstauto’s emissievrij”, dat zei Annelore Roelofs, wnd. hoofddirecteur DJI, op de Dag van de Bedrijfsvoering.

DJI kiest voor elektrische dienstauto’s