Marktconsultatie Hernieuwbare energie op rijksgronden. Verslag bijeenkomst 8 oktober 2019

Om onze openbare inschrijvingsprocedures zo goed mogelijk vorm te geven heeft het Rijksvastgoedbedrijf regelmatig contact met verschillende stakeholders, zoals andere rijkspartijen, maar ook branchorganisaties en marktpartijen. Op 8 oktober 2019 hebben we een marktconsultatie georganiseerd over de openbare inschrijvingsprocedures, waar we onder andere kennis uitgewisseld hebben over draagvlak, financiƫle participatie, onze voorbereiding van locaties en gunningscriteria.