Aanvraagformulier Benzinestations 2016

Aanvraagformulier voor de veiling op 7 september 2016 van de huurrechten voor 7 locaties voor een benzinestation langs rijkswegen. Het formulier zenden aan het Rijksvastgoedbedrijf, Afdeling Verhuur & Taxaties, postbus 16700, 2500 BS Den Haag of e-mailen naar postbus.rvb.benzineveiling@rijksoverheid.nl.