Plaatsen windmolens

Door het verlenen van een opstalrecht kunnen wij rijksgrond en rijkswater beschikbaar stellen voor het plaatsen van windmolens of windturbines.

Dit is meestal voor een periode van 15 of 20 jaar. De gebruiker moet vanzelfsprekend beschikken over de benodigde publiekrechtelijke vergunningen. De hoogte van de retributie (grondvergoeding) is afhankelijk van het opbrengend vermogen van de betreffende windturbine(s). Wij hanteren een vast bedrag van € 3,50 (2017) per Megawattuur (MWh). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Is er veel belangstelling voor een locatie, of gaat het om een groot windpark op rijksgrond of rijkswater, dan vindt een openbare inschrijving plaats.

Vraag over huur, pacht of erfpacht

Hebt u een vraag over huur, pacht of erfpacht van rijksvastgoed? Vul het formulier in onderaan de pagina 'Verhuren en in gebruik geven'