Kantoor maakt plaats voor woningen en bedrijven

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het oude hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtmacht aan de Binckhorstlaan 135 in Den Haag voor €26.861.500 verkocht aan White House Development BV uit Gouda. Op het terrein komen woningen en bedrijven. Hiermee wordt weer een nieuwe stap gezet om het gebied de Binckhorst te ontwikkelen tot woon- en werkgebied.

Binckhorstlaan 135-137, Den Haag

De plannen van White House Development passen in de uitgangspunten van de gemeente Den Haag. Volgens de gemeente wordt met de vernieuwing van de locatie een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de ambities voor de Binckhorst om te transformeren tot een gemengd stedelijk woon- en werkgebied. De gemeente wil dit gebied ontwikkelen als stadsentree. Een aantrekkelijk woongebied en een economische factor van betekenis, met aandacht voor duurzaamheid en vergroening. Van de woningen zal minimaal 30% bestaan uit sociale woningen.

De Koninklijke Luchtmacht verliet de locatie al in 2013. Het Rijksvastgoedbedrijf vond de verkoop aan een private partij voor transformatie toen nog niet kansrijk en koos voor een actief leegstandsbeheer. Het door Motus geëxploiteerde concept werd bekend als MOOOF. Dit initiatief is gericht op huisvesting voor (startende en jonge) gezelschappen, personen, ondernemingen en organisaties op het gebied van dans, sport en beweging. Het is aan de koper om te bepalen of er voor hen in de toekomst opnieuw plek is op deze locatie.

Nadat de formele overdracht heeft plaatsgevonden, kunnen de bestaande gebouwen gesloopt. De termijn waarop dit gebeurt, bepaalt de koper.