Het Rijksvastgoedbedrijf verhuurt, verpacht, of geeft gebouwen, (agrarische) gronden, rijkswateren en stranden in erfpacht uit aan overheden, bedrijven en particulieren. Voor het gebruik betaalt de gebruiker een (geldelijke) tegenprestatie.

Werkwijze huur, pacht of erfpacht

Wij geven gebouwen en gronden in gebruik, zodat u er bijvoorbeeld antennes of windmolens op kunt plaatsen, een benzinestation of verzorgingsplaats op kunt exploiteren of kabels of leidingen doorheen kunt laten lopen. Maar ook stranden en rijkswateren geven we in gebruik voor strandexploitatie en het innemen van een ligplaats. We verpachten agrarische gronden of geven deze in erfpacht. Ook verhuren we voormalige dienstwoningen. Voor het gebruik moet een (geldelijke)  tegenprestatie worden betaald. In het kader van leegstandsbeheer wordt rijksvastgoed soms tijdelijk in bruikleen gegeven.

Uiteraard moet het object beschikbaar zijn voor gebruik. Ook moet het gebruik voldoen aan zaken als het bestemmingsplan en andere van toepassing zijnde publiekrechtelijke voorschriften. Tot slot mogen andere onderdelen van de rijksoverheid er geen bezwaar tegen hebben.

Wij maken gebruik van overeenkomsten die gebaseerd zijn op het Burgerlijk Wetboek, zoals erfpacht, opstalrecht, pacht, huur en bruikleen. De keuze van de contractvorm hangt af van het object en het gebruik dat men daarvan wil en mag maken.  In de meeste gevallen vormen Algemene Voorwaarden een onderdeel van de overeenkomst.

Wij hanteren verder marktconforme prijzen en in een aantal gevallen is bodemonderzoek op kosten van de (aspirant-)gebruiker noodzakelijk.

Vraag over huur, pacht of erfpacht

Via onderstaand formulier kunt u een vraag stellen over huur, pacht of erfpacht van rijksvastgoed.

Vraag over huur, pacht of erfpacht

Uw vraag

* verplicht in te vullen

Onderwerp *

Kies hier het onderwerp van uw vraag of opmerking.

Geef hier het nummer aan als u al een overeenkomst hebt. Het nummer treft u aan op uw brief of akte.

Maximaal 5000 karakters.

Aanspreekvorm

Wij willen u in ons antwoord graag op de juiste manier aanspreken.

Wij willen graag uw telefoonnummer tijdens kantooruren weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten. Voer het telefoonnummer in zonder spaties. Voorbeeld: 0701234567

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: naam@domein.nl.

Voeg hier eventueel een bestand toe, bijvoorbeeld een foto van het object. De maximale bestandsgrootte is 5Mb