Routekaarten, strategie voor verduurzaming

Als Rijksvastgoedbedrijf willen wij met ons vastgoed bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot van Nederland is zo’n maatschappelijk doel. Onze routekaarten vormen de basis voor hoe wij onze gebouwen en gronden gaan verduurzamen.

Stelsel kantoren

Gebouwen zorgen voor ruim een derde van de CO2-uitstoot. Als grootste vastgoedbezitter moet, wil én kan het Rijksvastgoedbedrijf een forse bijdrage leveren aan een beter klimaat. We zetten voor het realiseren van een CO2 neutrale portefeuille een mix aan maatregelen in, gebaseerd op de Trias energetica.

Routekaart Kantoren