Kei 7: Maatschappelijke waarde Rijksvastgoed

‘We kunnen massa maken, dingen uitproberen en opschalen’, zegt staatssecretaris Raymond Knops in nieuwe editie van het online magazine Kei van het Rijksvastgoedbedrijf dat dit keer in het teken staat van het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP). ‘Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een stevige positie op de vastgoedmarkt. Daarmee kunnen we een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen van het regeerakkoord. Maar dat kunnen we niet alleen. We willen daarom met partners samenwerken om regionale en lokale initiatieven te stimuleren. Daar gaat dit ontwikkelprogramma over.’

Kioskfoto Kei 7: Maatschappelijke waarde Rijksvastgoed

‘Goed dat steeds meer partijen aansluiten’

In de zomer van 2018 kondigde Knops zijn Regionaal Ontwikkelprogramma aan: een gebiedsgerichte aanpak om met het rijksvastgoed kabinetsdoelen zoals woningbouw, arbeidsparticipatie en duurzaamheid te ondersteunen. Lees Kei 7: Maatschappelijke waarde Rijksvastgoed

Kei 7: In het voetspoor. Goed nabuurschap in Brabant

In het voetspoor: Goed nabuurschap in Brabant

Alwin Winkel is projectmanager bij het project Streepland A16. Voor het eerst konden marktpartijen hier via een openbare procedure ‘strijden’ om het recht om windmolens te plaatsen en te exploiteren op rijksgrond. Tot nog toe wordt overbodige rijksgrond meestal verkocht. Lees: Goed nabuurschap in Brabant.

Route naar duurzaam vastgoed

Extra: ‘Met de huidige ambities is label C een gepasseerd station’

Martijn Voorham is programmamanager Duurzaamheid. Hij legt uit hoe het Rijksvastgoedbedrijf het traject uitstippelt naar een CO2-neutrale vastgoedportefeuille in 2050. Het instrument is de ‘routekaart’. Die voor kantoren is klaar en is tijdens de Provada op 4 juni gepresenteerd. De routekaarten voor onder meer kazernes en gevangenissen zijn in voorbereiding. Lees: De route naar duurzaam vastgoed

Kei 7: Andere bril: Zelfbouw Almere. Maaike Veeningen

Andere bril: Zelfbouw in Almere

In de jonge geschiedenis van de Flevopolder heeft De Schaalsprong een lange historie. Gemeente, provincie en Rijksvastgoedbedrijf werken al jaren samen aan woningbouw in de regio Amsterdam. De nadruk lag vooral op aantallen, na de crisis kwam er aandacht voor ‘evenwichtige groei’, vertelt wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Maaike Veeningen. Lees: Zelfbouw in Almere

Valkenburg: Vliegtuig weerspiegeld in gebouw

Parel Valkenburg: Vliegkamp wordt unieke bouwlocatie

Een oud-Rijksbouwmeester zei eens over het vrijkomende terrein: ‘Er komt een Vermeer op de markt!’ En terecht. Geen project is beter op zijn plaats in de rubriek Parel! dan het voormalig vliegkamp Valkenburg, straks een unieke woningbouwlocatie in de Randstad. Lees: Van vliegkamp tot duurzaam woon- en werkgebied

Kei 7: Rubriek omgeving ROP. Moreelse park Utrecht

Omgeving: Moreelse Tuinen

‘Moreelse’ in Utrecht is nu nog een wat onbestemd gebied van sporen, kantoren en parkeren, monumentale panden en bomen. In de gebiedsaanpak zullen alle betrokken partijen niet alleen hun vastgoed verduurzamen, maar ook een ‘oase van levendige rust’ creëren. Projectleider Martine de Vaan licht het toe tijdens een ‘lopend interview’. Lees: Moreelse Tuinen moet ‘oase van levendige rust’ worden

Kei 7: Column. Floris Alkemade

Column rijksbouwmeester

‘We staan voor grote maatschappelijke urgente vragen die gemeen hebben dat het allemaal ruimtelijke vragen zijn. Met ons vastgoed hebben we de sleutel in handen. Klimaatverandering, vergrijzende samenleving, overstap naar hernieuwbare energie, nijpend tekort aan woningen, werkgelegenheid, verduurzaming van landbouw. Lees: Vastgoed als sleutel voor verandering

Kei 7: Toen en nu. Vooraanzicht Koninklijke marechausse Maastricht

Voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee, Scharnerweg 101-103, Maastricht

Toen en nu: Een nieuwe jeugd voor de 'Kamaar'

Objectnummer 506682 voor Rijksvastgoedbedrijf, de ‘Kamaar’ voor Maastrichtenaren, een verouderd pand voor de inmiddels verhuisde marechaussee. Een nieuwe maatschappelijke functie gloort aan de horizon voor het gebouw: Skills in de stad. ‘Met dit rijksmonument helpen we uitgevallen Zuid-Limburgse jeugd naar zelfstandigheid.’ Lees: Nieuwe jeugd voor de ‘Kamaar’

Afstandsbedieningen

Zapp: korte berichten

Klik op het icoontje en zapp langs korte berichten over: Een Nederland waarnaar je kunt verlangen; WKO-ringen zorgen voor ‘samenspel van buren’; De Paardenmarkt, van oud legerdepot tot woon- en bedrijvencomplex; De Knoop: kantorencomplex voor breed publiek; 2018, het jaar van…Zapp langs korte berichten

  • Lees in Kei 7 alles over het Regionaal Ontwikkelprogramma
  • Bekijk de eerdere uitgaven van Kei in de kiosk
  • Kei verschijnt 2x per jaar. Abonneer u op Kei en ontvang de volgende editie automatisch