Energie opwekken met zon en wind

In het aankomende Klimaatakkoord wil het kabinet de CO2-uitstoot reduceren; hier is een energietransitie voor nodig. Hiervoor geeft het Rijksvastgoedbedrijf rijksgronden uit voor de opwekking van hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld via de Regionale Energiestrategieën (RES). Bij de gronduitgifte voor energieopwekking houden we, samen met andere betrokken overheden, rekening met de primaire functie van de grond.

Voor de opwekking van hernieuwbare energie geven we gronden in gebruik aan derden, zoals marktpartijen of bewonerscoöperaties. 

Er zijn meerdere projecten op rijksgronden gerealiseerd, in ontwikkeling of gepland, zoals Streepland en Etten-Leur.

Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)-areaal

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan een pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal. Zo kunnen we leren hoe rijksgronden via een openbare inschrijvingsprocedure in gebruik kunnen worden gegeven aan marktpartijen voor de opwekking van duurzame energie. We doen dit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.