Infographic CRYSTAL Samenwerking Utrecht Sustainability Institute

Warmte- en koudeopslag is een belangrijke schakel in de energietransitie. Om de grond optimaal te kunnen benu en is een gebiedsaanpak
waarin vastgoedeigenaren, gemeente, provincie en het Rijksvastgoedbedrijf samenwerken noodzakelijk. Met de gedeelde ambitie
voor energieneutraliteit ontstond in Utrecht het idee om de bodem beter te gaan monitoren met behulp van glasvezel. Dat is CRYSTAL:
CReate Your Sustainable Thermo energy storage at Area Level with ber optic monitoring.