Beleid duurzaam vastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft invulling aan nationaal en Europees duurzaamheidsbeleid. Als grote vastgoedbeheerder willen we een voorbeeld zijn door de manier waarop we omgaan met mensen, klimaat, economie en grondstoffen. 

We volgen hierbij de principes voor duurzame ontwikkeling People Planet Profit:

  • People. We zorgen voor veiligheid, gezondheid en welbevinden voor mensen in/op en nabij rijksvastgoed en voor mensen die zijn betrokken bij bouw, beheer en onderhoud. We zetten ons in voor de deskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers.
  • Planet. We geven prioriteit aan energiebesparing, gebruik van hernieuwbare energie en toepassing van herbruikbare materialen en grondstoffen. We werken aan duurzame gebiedsontwikkeling. In lijn met beleid van de overheid en de EU.
  • Profit. We gaan effectief en kostenefficiënt om met algemene middelen. Daarbij hanteren we zo veel mogelijk de levensduurbenadering. Bij aankoop, verkoop en ontwikkelen van vastgoed gaan we zorgvuldig te werk, volgens de wetten en regels die gelden.

De inzet voor duurzaam vastgoed leggen we vast in onze vastgoedportefeuillestrategie.