Bij het beheer van gebouwen en terreinen geeft het Rijksvastgoedbedrijf invulling aan het duurzaamheidsbeleid van de overheid. We kopen duurzaam in en dringen energiegebruik zoveel mogelijk terug. Bijvoorbeeld door efficiënter gebruik van ons vastgoed en optimaliseren van klimaatinstallaties. Nieuwe gebouwen moeten na 2018 energieneutraal zijn. Bij nieuwbouw en herontwikkeling van vastgoed gebruiken we zoveel mogelijk hergebruikte of herbruikbare materialen en grondstoffen.