RVB CAD Specificatie

Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt, naast Bouwwerk Informatie Modellen, ook 2D-tekeningen bij het beheer en onderhoud van gebouwen, in het bijzonder technische revisietekeningen. Deze tekeningen komen tot stand bij aankoop, huur, na nieuwbouw of verbouw en worden geleverd in CAD-bestanden, PDF-bestanden en witdrukken. Aannemers, installateurs, adviseurs of gebouweigenaren leveren deze CAD-bestanden, PDF-bestanden en witdrukken op basis van het bepaalde in de contracten. Het technisch revisietekenwerk geeft de werkelijke, gerealiseerde toestand van een gebouw weer: de 'as built', ’as is’, 'as maintained' situatie.

Nieuw in de RVB CAD Specificatie ten opzichte van eerdere normen is dat bij het produceren van het gevraagde 2D-tekenwerk uit BIM, de betreffende bronmodellen ook meegeleverd moeten worden. Deze bronmodellen moeten degelijk en ordelijk opgebouwd zijn, maar hoeven niet te voldoen aan de volledige RVB BIM Specificatie.

RVB CAD Specificatie, geldig vanaf 1 juli 2019

De RVB CAD Specificatie bestanden en tekeningen moeten aan specifieke eisen voldoen. Daarvoor hebben wij specificaties opgesteld. In het geval van een opdracht waarin wordt verwezen naar de RVB CAD Specificatie, is de versie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van inschrijving luidt, tenzij daarvan wordt afgeweken in het bestek of de overeenkomst.

Voor vragen over de RVB CAD Specificatie kunt u gebruik maken van het vragenformulier onderaan de BIM-pagina.